Onderzoek

Tijdens het eerste consult brengt de behandelaar de klachten, disfuncties en de bewegingsblokkades in kaart. Dit gebeurt middels een gesprek (anamnese) naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst en een  fysiek onderzoek. Dit fysiek onderzoek bestaat uit testen van de beweeglijkheid en spierkracht. Bij het onderzoek plaatst de osteopaat zijn handen op het te onderzoeken weefsel en voelt naar de bewegelijkheid hiervan.

Het onderzoek is gericht op de beweeglijkheid van het lichaam als geheel. De oorzaak van de klacht kan zich namelijk op een andere plek bevinden dan waar de klacht zich uit. Verdeeld over het hele lijf worden botten, spieren, organen en bloedvaten onderzocht. De osteopaat beoordeelt of er een logisch verband bestaat tussen de klachten enerzijds en de bevindingen uit het onderzoek anderzijds. Bij voldoende aanknopingspunten voor een behandeling wordt een behandelplan opgesteld.

De mens is een ondeelbaar geheel. Vanuit osteopathisch perspectief wil dit zeggen dat elk apart gedeelte van het lichaam of de geest andere gedeelten of zelfs het hele lichaam beïnvloedt.

Het osteopathische onderzoek en de behandeling richten zich op drie systemen in het menselijk lichaam:

1. Het bot- en spierstelsel

Spieren houden niet op een bepaald punt op, maar hun vezels lopen door in een andere spier. Zo kunnen zij elkaar onderling beïnvloeden. Gewrichten beïnvloeden elkaar ook onderling, bijvoorbeeld een blokkade in de enkel heeft gevolgen voor de knie.

2. Het orgaanstelsel inclusief bloed- en lymfevaten

Het bindweefsel dat om organen heen zit, dient goed te bewegen om optimaal te kunnen functioneren. Ditzelfde geldt voor het weefsel rondom bloed- en lymfevaten. Beperkingen kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld littekenweefsel.

3. De schedel en de daarbij behorende vliezen

De schedel bestaat uit verschillende botten, die nauw met elkaar verbonden zijn. De weefsels van deze verbindingen laten een beetje beweging toe. Een verlies van de beweeglijkheid van deze weefsels leidt tot spanningen in het lichaam. Dit kan verschillende klachten veroorzaken door het hele lichaam.

De osteopaat spoort spanningen op door middel van onderzoek en stelt vast welke weefsels een beperking in de beweeglijkheid hebben. Het behandeltraject is gericht op het herstellen van de beweeglijkheid, zodat de spanningen oplossen en de klachten verminderen of verdwijnen.