Osteopathie

Osteopathie is een ā€¯complementaire geneeskundeā€¯ waarvan de principes reeds in 1874 vastgelegd werden door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still.

In de osteopathie wordt het lichaam beschouwd als een biologische eenheid. Deze holistische benadering leidt ertoe dat de osteopaat bij een verstoring (dysfunctie) de gevolgen voor het totale lichaam gaat onderzoeken en behandelen.

Meer informatie?

Meer informatie over osteopatie, ondezoek en behandeling in onze praktijk.