Health and disease risk medical health care concept with a human hand holding microscopic cancer virus and bacteria cells as a metaphor for pathogen illness with 3D illustration elements.

Wat is Leefstijlgeneeskunde?

Leefstijl, bestaande uit het geheel van voeding, lichaamsbeweging, ontspanning, slaap, vermindering van de blootstelling aan schadelijke stoffen en psychosociale ondersteuning, is van cruciaal belang om gezond te blijven.

Het is duidelijk dat leefstijlinterventies kunnen worden gebruikt om gezondheidsproblemen te voorkomen.
Het is echter minder bekend dat leefstijlinterventies effectief kunnen worden gebruikt om symptomen te herstellen of te behandelen, hoewel verschillende studies dit al enige tijd suggereren.

Leefstijlinterventie is de studie en toepassing van leefstijlinterventies in de therapeutische gezondheidszorg als onderdeel van de behandeling van een ziekte. Het omvat zorggerelateerde en adaptieve preventie gericht op ondersteuning van personen met bestaande gezondheidsproblemen met als doel genezing (waar mogelijk), vermindering van ziektelast en symptomen, vermindering van complicaties en vermindering van medicijngebruik.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat leefstijlgebonden interventies een toegevoegde waarde hebben voor de gezondheid, de levenskwaliteit en de (zorg)kosten.

Uit onderzoek blijkt dat het succes van leefstijlgebonden interventies afhangt van verschillende factoren: Individualisering is de sleutel!
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op voedings- en bewegingsinterventies.

Persoonlijke (bijv. type en stadium van de ziekte) en contextuele (bijv. werk- of persoonlijke situatie) factoren kunnen helpen bij het bepalen van de juiste interventie.

Leefstijlveranderingen zijn permanente gedragsveranderingen. Het vergt veel tijd en aandacht. De omgeving heeft een grote invloed op ons gedrag, dus aanpassingen aan de omgeving zijn vaak noodzakelijk. Sommige aanpassingen kunnen we zelf doen, thuis of op het werk. Dit geldt echter lang niet voor alle aanpassingen. Duurzame gedragsverandering is complex, kost tijd en vereist persoonlijke ondersteuning en een ondersteunende omgeving.

defense-gaf0d9c6e6_1920

Wij werken samen met: