Doctor physiotherapist doing healing treatment on man's back.Back pain patient, treatment, medical doctor, massage therapist.office syndrome

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een ”aanvullende geneeskunde” waarvan de principes reeds in 1874 vastgelegd werden door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still.

In de osteopathie wordt het lichaam beschouwd als een biologische eenheid. Deze holistische benadering leidt ertoe dat de osteopaat bij een verstoring (dysfunctie) de gevolgen voor het totale lichaam gaat onderzoeken en behandelen.

Jouw osteopaat spoort spanningen op door middel van onderzoek en stelt vast welke weefsels een beperking in de beweeglijkheid hebben. Het behandeltraject is gericht op het herstellen van de beweeglijkheid, zodat de spanningen oplossen en jouw klachten verminderen of verdwijnen.

 

Onderzoek

Tijdens het eerste consult brengt jouw behandelaar de klachten, disfuncties en de bewegingsblokkades in kaart. Dit gebeurt middels een gesprek (anamnese) naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst en een  fysiek onderzoek. Dit fysiek onderzoek bestaat uit testen van de beweeglijkheid en spierkracht. Bij het onderzoek plaatst de osteopaat zijn handen op het te onderzoeken weefsel en voelt naar de bewegelijkheid hiervan.

Het onderzoek is gericht op de beweeglijkheid van het lichaam als geheel. De oorzaak van de klacht kan zich namelijk op een andere plek bevinden dan waar de klacht zich uit. Verdeeld over je hele lichaam worden botten, spieren, organen en bloedvaten onderzocht. Jouw osteopaat beoordeelt of er een logisch verband bestaat tussen de klachten enerzijds en de bevindingen uit het onderzoek anderzijds. Bij voldoende aanknopingspunten voor een behandeling wordt een behandelplan opgesteld.

De mens is een ondeelbaar geheel. Vanuit osteopathisch perspectief wil dit zeggen dat elk apart gedeelte van het lichaam of de geest andere gedeelten of zelfs het hele lichaam beïnvloedt.

 

Physical Doctor consulting with patient About Shoulder muscule pain problems Physical therapy diagnosing concept

Het osteopathische onderzoek en de behandeling richten zich op drie systemen in het menselijk lichaam:

1. Het bot- en spierstelsel

Spieren houden niet op een bepaald punt op, maar hun vezels lopen door in een andere spier. Zo kunnen zij elkaar onderling beïnvloeden. Gewrichten beïnvloeden elkaar ook onderling, bijvoorbeeld een blokkade in de enkel heeft gevolgen voor de knie.

2. Het orgaanstelsel inclusief bloed- en lymfevaten

Het bindweefsel dat om organen heen zit, dient goed te bewegen om optimaal te kunnen functioneren. Ditzelfde geldt voor het weefsel rondom bloed- en lymfevaten. Beperkingen kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld littekenweefsel.

3. De schedel en de daarbij behorende vliezen

De schedel bestaat uit verschillende botten, die nauw met elkaar verbonden zijn. De weefsels van deze verbindingen laten een beetje beweging toe. Een verlies van de beweeglijkheid van deze weefsels leidt tot spanningen in het lichaam. Dit kan verschillende klachten veroorzaken door het hele lichaam.

Physiotherapist treatment patient. She holding patient's hand, shoulder joint treatment

Behandeling

Bij de behandeling worden alleen de handen gebruikt om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.

De aanpak van de behandeling kan variëren van heel subtiel tot stevig, waarbij de patiënt altijd wordt gerespecteerd! Door middel van aanvullende (thuis) oefeningen kan je spierkracht en stabiliteit verbeterd worden om de belastbaarheid van het lichaam te herstellen en te verhogen. Naast de behandeling zelf zal jouw osteopaat je trachten inzicht te geven in het ontstaan van jouw klachten. Indien nodig geeft hij/zij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kun je zelf je steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Na een behandeling heeft jouw lichaam tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie, emotionele reacties. Dit is een normale reactie van jouw lichaam waarover je je geen zorgen hoeft te maken. Bij twijfel contacteer dan je behandelaar.

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Om tot volledig herstel te komen van hardnekkige of langer bestaande klachten zijn meer behandelingen nodig. Omdat je jouw lichaam, na een behandeling, tijd moet gunnen om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van minstens 1 week tot 4 à 6 weken

Osteopathie en het Fasciaal Distorsie Model

Het fasciaal distorsie model (FDM) is ontwikkeld door de osteopaat Stephan Typaldos in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Het is een succesvolle therapievorm waarmee snelle therapieresultaten worden behaald. De locatie van de pijn in het lichaam is vaak niet de plek waar de oorzaak van de klacht zich bevindt.

Dit kan komen door verlies aan elasticiteit en mobiliteit van de fascia. Fascia, of ook wel bindweefsel genoemd, bevindt zich in alle delen van ons lichaam en vormen de basisstructuur van het menselijk lichaam.

Fascia bevat bloedvaten en zenuwen en zorgt voor verbinding tussen spieren, botten, pezen en ook de organen. Als deze fasciën worden aangetast door een blessure, ongeval of operatie (bv. door littekenweefsel) kan dit leiden tot pijn en functionele beperkingen.

FDM kan o.a. ingezet worden bij schouderklachten zoals een frozen shoulder, tennis- of golferselleboog, achillespees problemen, hielspoor en sportblessures.

Met behulp van soms krachtige maar effectieve en doelgerichte manuele behandeltechnieken wordt de beweeglijkheid van de fascia herstelt waardoor de normale functie herstelt, de pijn zal afnemen en de beweeglijkheid verbeterd.

Sjoerd Hulskorte combineert de opgedane kennis tijdens de cursussen FDM en Faszium met zijn kennis over osteopathie en fysiotherapie om uw klachten zo goed mogelijk te behandelen.

images (1)
images (4)
images (2)
images (3)
images (5)
images